مشاوره خانواده

خانواده کوچک ترین اجتماعی است که در آن هر یک از اعضا نقش خود را دارند.
این اجتماع کوچک که مهم ترین اتفاقات و ارتباطات در آن شکل می گیرد، تاثیری چشم گیر بر جامعه دارد. با این حال استرس ها، تنش ها، موقعیت های دشوار و درگیری های خانوادگی در اکثریت آن ها اتفاق می افتد.در این شرایط اعضای خانواده لازم است به کمک مشاور یکدیگر را درک کرده و به عنوان واحدی مستقل از پس مشکلات درونی و بیرونی برآیند.مشاورین خانواده آرادمانی نقش موثری در حفظ و رشد این کانون داشته و بهترین راهنمای شما هستند.

ژوئن 26, 2020