مشاوره کسب و کار

شناخت درست مهارت‌ های شما اولین قدم برای انتخاب شغل مناسب است.
وقتی بتوانید مهارت‌ های خود را به روشنی ارزیابی کنید نیاز دارید فهرستی از شغل‌ هایی که با مهارت‌ های شما سازگار هستند، داشته باشید.
برای انتخاب شغل مناسب نیاز به تشخیص مهارت‌ ها و استعدادهای خود دارید.

با توجه به گسترش صنعت در جهان مدرن انتخاب شغل خیلی سخت تر از گذشته شده است.
جدا از اینکه شغل در گذشته معمولاً امری موروثی و خانوادگی بود، تنوع و گستره آن نیز محدود بود.
اما امروزه جدا از تغییر ماهیت مفهوم شغل، نیازها، ارزش‌ ها و هنجارهای افراد نیز تغییر کرده است.
شغل‌ های فنی و صنعتی و خدماتی، مطلوب افراد نیست و شغل‌ های محدودی به عنوان شغل مورد تقاضا شناخته شده‌ اند.

ژوئن 26, 2020